EWANGELIA – (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaję Matką wierzących.

Jan zostaje Jej synem.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Maryja zostaje naszą Matką.

My stajemy się jej synem i córką.

*

Z krzyżem i pod krzyżem.

*

Tylko tam się to dokonuje.

Tylko tak się to dzieje.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
8:00
9:00
10:30 (kaplica w Rożcach)
12:00
17:00
18:00
19:00 (we wrześniu i październiku)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej