Termomodernizacja

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy

ul. Modrzewiowa 4
05-622 Belsk Duży

Informujemy, że Parafia rozpoczęła realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Belsku Dużym”.

Projekt obejmuje wykonanie w budynku kościoła ocieplenie nawy i stropu zakrystii, montaż ślusarki okiennej, modernizację ogrzewania połączoną z wymianą źródła ciepła na pompy z wymiennikiem gruntowym i płytą grzejną posadzki, montaż wentylatora oraz wykonanie w budynku plebanii ocieplenia stropu pod poddaszem i ścian zewnętrznych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania połączoną z wymianą źródła ciepła na pompę ciepła wraz wymiennikiem gruntowym a także montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość zadania wynosi 1.887.923,00 zł

Wartość dofinansowania wyniesie do kwoty: 1.695.531,00 zł w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Programu Priorytetowego pt. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Termin realizacji zadania: do 31.08.2020 r.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
8:00
9:00
10:30 (kaplica w Rożcach)
12:00
17:00
18:00
19:00 (we wrześniu i październiku)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej